Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola

Elérhetőségek:

Cím: Komlóska, Solymos út 16.
Telefonszám, fax: +36 47 338 225
Email:
 iskola.komloska@gmail.com
Nyitva tartás: minden hétköznap: 07:30 - 16:00

Pedagógusaink:

Timkó Rita - intézményvezető
E-mail: rita.komloska@gmail.com
Telefon: +36 30 973 2788
Pauleczkiné Gulyás Enikő - tanító
E-mail: eniko.komloska@gmail.com
Telefon: +36 30 973 2789 
Komáromi Pálné Tímea - pedagógiai asszisztens

Timkó Rita, intézményvezető
Timkó Rita, intézményvezető
Pauleczkiné Gulyás Enikő - tanító
Pauleczkiné Gulyás Enikő - tanító
Komáromi Pálné Tímea - pedagógiai asszisztens
Komáromi Pálné Tímea - pedagógiai asszisztens

Előzmények

2013. január 1-jén az állam országosan átvette az iskolák fenntartói jogát, majd intézményünket - a kis gyermeklétszámra való tekintettel - be akarta zárni. A 2013/2014. tanévben szüneteltette a működést. Komlóska község vezetői ez alatt az egy év alatt mindent megtettek, hogy a fenntartói jogot átvehessék, így 2014. szeptember 1-jétől iskolánk fenntartója a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, finanszírozója pedig Komlóska Község Önkormányzata lett. Így megmenekült az iskolánk, és továbbra is folytathatjuk azt a nemes feladatot, hogy a ruszin nyelvet második anyanyelvként tanítva őrizzük, hagyományainkat ápoljuk, tanulóink a gyökerek feltárásával megismerkedhetnek elődeik szokásaival, történelmével.

Intézményünkben jelenleg 1-4. évfolyam működik. Felső tagozatosaink a környező települések iskoláiban tanulnak.


Személyre szabott oktatás

A tananyag hatékonyabb elsajátítása érdekében a főtantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy az első és a harmadik osztályosok Rita nénivel, a másodikosok és a negyedikesek pedig külön tanteremben, Enikő nénivel tanulják a magyar, a matematika és a környezetismeret tantárgyakat. Az idegen nyelvek és a készségtárgyak tanítása összevontan történik.

Ruszin nemzetiségi intézmény vagyunk, így heti öt ruszin nyelvóránk és egy ruszin népismeretünk van. Ezeken az órákon gyermekeink Komlóska egyedi nyelvét ízlelgethetik, és településünk egyedülálló ruszin hagyományait sajátíthatják el. A második nyelv az angol, amelyet heti három órában oktatunk, szakkörök és tanórák keretein belül. Görögkatolikus ünnepeinken, ünnepi szentmiséinken mindnyájan részt veszünk, gyermekeink ilyenkor ministránsként segítik paróchusunk munkáját, aki iskolánkban heti egy alkalommal hittant is oktat. A mindennapos testnevelés hetente egyszer úszás, néhányszor pedig túrázás, hegymászás, télen többször is szánkózás formájában valósul meg. Rajz- és technikaórákon gyakran az óra témájával kapcsolatos rajz- és kézműves pályázatokat készítünk. Hímezni, horgolni, sütni-főzni, varrni is tanulunk. Technika, környezetismeret, matematika és ruszin népismeret órákon nagyon fontosnak tartjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket kísérleti konyhánkban tudunk megvalósítani: sütés-főzés, kísérletek, mérések. Önellátáshoz kapcsolódó tevékenységeink: veteményezés, virágosítás stb.

Életszerű, élményalapú, tevékenységközpontú, valódi tudást adó oktatásra törekszünk, amelyek az előzőekben felsorolt tevékenységekben nyilvánulnak meg.

Óriási figyelmet fordítunk tanulóink egyéni sajátosságaira, az esztétikai nevelésre, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitásra. Gyermekeink saját prospektust készítenek az erdei iskolai hét során, amelyekben képek, rajzok, logók, versek, mesék, fogalmazások formájában vetik papírra a hét során szerzett élményeiket. Ezekben az alkotásokban megjelennek a fenntarthatósággal kapcsolatos legfontosabb momentumok, emellett a humor, a jókedv, és a játék öröme. Szépíró, mese- és versmondó-, matematika- és környezetismereti versenyeken, rajzpályázatokon, fenntarthatósági témahéten, erdei iskolai foglalkozásokon és számos olyan rendezvényen, pályázaton veszünk részt a tanév során, amelyek jól illeszkednek iskolánk arculatához, jellemzőihez, és a helyi sajátosságokhoz.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinknek megteremtsük a lelki, pszichés fejlődéséhez a szeretetteljes, családias, biztonságot adó légkört; a diákok az egységesen elfogadott viselkedési normát köszönésben, megszólításban, kérésben elsajátítsák; tiszteljék egymást, másokat és saját magukat.

Vidám, élményekkel teli programokkal színesítjük gyermekeink mindennapjait.

Kis iskola - nagy élmények

"Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt."

(Antoine de Saint-Exupéry)

Legfőbb célunk, hogy gyermekeink játékosak, vidámak, kiegyensúlyozottak és egészségesek legyenek. Élmény alapú, életszerű oktatásra törekszünk, valamint a gyermekek minél mélyebben való megismerésére. Ez utóbbi segítséget nyújt abban, hogy érdeklődési körüknek megfelelő feladatokat építsünk be a tananyagba.

Néhány ilyen élmény alapú tanítási óra, a teljesség igénye nélkül:

Egyedülálló kísérleti konyhánkban, amely iskolánk épületében lett kialakítva, matematikai tömegmérés, mértékváltás gyakorlásának alkalmával a muffin hozzávalóit mérjük ki, amit aztán összekeverünk, megsütünk, kidíszítünk és elfogyasztunk. Karácsonyra mézeskalács-házikót, húsvétra pedig sárgatúrót készítünk. A halmazállapot-változást - többek között - házi gumicukor készítése közben figyeljük meg. Ezeket ruszin népismeret, valamint környezetismereti óra alkalmával valósítjuk meg. Az előbbi óra tananyaga komlóskai hagyomány szerint egy húsvéti étel elkészítése, utóbbi pedig az ételek szénhidrát-, zsír- és fehérjetartalmának átismétlése, anyagok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, halmazállapot-változások megfigyelése.

Célunk, hogy a gyerekek részt vegyenek azokban a hétköznapi tevékenységekben is, amelyek szerves részei a komlóskai emberek életének, mindennapjainak: virágültetés, veteményezés, zöldség- és gyümölcsszüret, szőlőpréselés, az udvar rendben tartása, kerítésfestés, növényeink gondozása stb.

A hatékony, önálló, minden kényszer nélküli tudásvágy eléréséhez az informatikai eszközök nagy segítségünkre vannak iskolánkban. Minden gyermeknek jut egy-egy számítógép, és mindkét tanteremben megtalálható egy-egy laptop interneteléréssel, ahol a tanítási órán felmerülő kérdéseknek kisdiákjaink önállóan is azonnal utána tudnak nézni.

Gyermekeinknél játékos módszereken keresztül érjük el azt az önállóságot, amit a játék öröme idéz elő. A gyermek ugyanis köztudottan szeret játszani, és amit élvez, azt önállóan, minden kényszer nélkül teszi.

A személyre szabott oktatásnak köszönhetően a tanulmányi versenyeken gyakran kiemelkedő eredményeket érünk el.

Fenntarthatóság - Örökös Ökoiskola

2015-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.

Iskolánk nevelési-oktatási alapgondolata az ember és természet kapcsolatára épül. Környezetvédelmi hetek, faluszépítési napok valamint egyéb megmozdulások keretében falutakarítást szervezünk. A szelektív hulladékgyűjtés közben tudatosítjuk gyermekeinkben, hogy nem a hulladék szétválogatása az igazi környezettudatos életmód, hanem az, ha tudatosan vásárolunk, és ezáltal megpróbáljuk a lehető legkevesebb hulladékot felhalmozni, illetve a felhalmozott hulladékot a legésszerűbben újrahasznosítani. Van saját veteményeskertünk, gyógynövénykertünk is.

Részt veszünk minden olyan környezettudatossággal és egészséges életmóddal kapcsolatos pályázaton, versenyen, amelyek megfelelnek gyermekeink életkori sajátosságainak és érdeklődési körének.

Komlóskai Erdei iskola

Komlóskán, 2015 tavaszán megnyílt a Komlóskai Erdei Óvoda és Iskola, ahol minden évben egy tartalmas hetet töltünk el. Kecskesajtot készítünk, szörpüzemet látogatunk, gombász- és egyéb tematikus túrákon veszünk részt, gyümölcsleveket kóstolunk, az állatsimogatóban főként környezetismereti tudnivalókkal gyarapodunk, szamaragolunk, napenergia segítségével gyógyteát főzünk és kipróbáljuk a sparheldtől az indukciós tűzhelyen át a szolárfőzőig az kísérleti konyhánk főzőalkalmatosságait.

Étlapunkon a helyi lakosok, dolgozók által megtermelt alapanyagokból előállított termékek nagy arányban szerepelnek. Ezek természetes, egészséges, nagyon jó minőségű, magas tápértékű ételek és italok, amelyek hozzáadott adalékanyagok nélkül készülnek.

Önkormányzatunk a település kisbuszait sofőrrel együtt a rendelkezésünkre bocsájtja, akár kirándulásról, akár úszásoktatásról, akár tanulmányi versenyekről van szó. Komlóskai tanulóinknak az étkezést ingyenesen biztosítja, nagy anyagi terheket véve le ezzel a szülők válláról. Minden anyagi és erkölcsi támogatást megkapunk, és velük, valamint a komlóskai óvodával szorosan együttműködve a lehető legtöbbet tesszük meg azért, hogy ez az egyedülálló intézmény fennmaradhasson, és minél magasabb színvonalon működhessen.­ 

Köszönjük az érdeklődést! Szeretettel várjuk iskolánkban!
Előzetes időpont-egyeztetés bármelyik elérhetőségen lehetséges.

Üdvözlettel:

Timkó Rita
intézményvezető