Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola

Cím: 3937 Komlóska, Solymos út 16.
Telefon, fax: 47/338-225
E-mail: iskola.komloska@gmail.com

Pedagógusaink:

Timkó Rita - intézményvezető
E-mail: rita.komloska@gmail.com
Telefon: 30/566-1921

Szuromi Anita - tanító
E-mail: anita.komloska@gmail.com
Telefon: 30/847-3063

Komlóskán nincs térerő, munkaidőben javasolt telefonszám: 47/338-225

Nyitvatartási idő:

Minden hétköznap 06:00 - 16:00

Előzmények

2013. január 1-jén az állam országosan átvette az iskolák fenntartói jogát, majd intézményünket - a kis gyermeklétszámra való tekintettel – be akarta zárni. A 2013/2014. tanévben szüneteltette a működést. Komlóska község vezetői ez alatt az egy év alatt mindent megtettek, hogy a fenntartói jogot átvehessék, így 2014. szeptember 1-jétől iskolánk fenntartója a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, finanszírozója pedig Komlóska Község Önkormányzata lett. Így megmenekült az iskolánk, és továbbra is folytathatjuk azt a nemes feladatot, hogy a ruszin nyelvet második anyanyelvként tanítva őrizzük, hagyományainkat ápoljuk, tanulóink a gyökerek feltárásával megismerkedhetnek elődeik szokásaival, történelmével.

2014 szeptemberében az ország egyik legkisebb iskolája 1-2. évfolyammal (három elsős és két másodikos tanulóval) és két pedagógussal indult újra, az intézmény működése felmenő rendszerben egészen a 8. évfolyamig engedélyezett. Idén, 2015 szeptemberében már három évfolyammal kezdtük a tanévet:  két elsőssel, három másodikossal, két harmadikossal és továbbra is két pedagógussal; a felsőbb osztályosok a környező települések iskoláiban tanulnak.

Személyre szabott oktatás

A tananyag hatékonyabb elsajátítása érdekében a főtantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy az első és a harmadik osztályosok közös teremben, Anita nénivel, a másodikosok pedig külön tanteremben, Rita nénivel tanulják a magyar, a matematika és a környezetismeret tantárgyakat. Az idegen nyelvek és a készségtárgyak tanítása összevontan történik.

Ruszin nemzetiségi intézmény vagyunk, így heti öt ruszin nyelvóránk és egy ruszin népismeretünk van. Ezeken az órákon gyermekeink Komlóska egyedi nyelvét ízlelgethetik, és településük egyedülálló ruszin hagyományait sajátíthatják el. A második nyelv a német, amelyet heti négy órában oktatunk, szakkörök és tanórák keretein belül. Görögkatolikus ünnepeinken, ünnepi szentmiséinken mindnyájan részt veszünk, gyermekeink ilyenkor ministránsként segítik paróchusunk munkáját. A mindennapos testnevelés nálunk hetente egyszer úszás, néhányszor pedig túrázás, hegymászás, szamaragolás formájában valósul meg. Rajz- és technikaórákon gyakran a témával kapcsolatos rajzpályázatokat készítünk, illetve a ruszin népismeret tantárggyal összevonva hímezni, horgolni, szőni, főzni, varrni tanulunk. Technika, környezetismeret, matematika és ruszin népismeret órákon nagyon fontosnak tartjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket a fenntarthatósági központunk kísérleti konyhájában tudunk megvalósítani: sütés-főzés, kísérletek, mérések, valamint az önellátáshoz kapcsolódó tevékenységeink: kapufestés, fűgyűjtés, veteményezés, virágosítás, komposztálás stb. Életszerű, élményalapú, tevékenységközpontú oktatásra törekszünk, amelyek az előzőekben felsorolt tevékenységekben nyilvánulnak meg.

Óriási figyelmet fordítunk tanulóink egyéni sajátosságaira és a személyre szabott oktatásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitásra is: veteményezés közben verseket költünk, dalokat írunk át, amelyek a saját iskolánkra jellemző szöveggel éneklünk el egy-egy iskolai vagy egyéb komlóskai rendezvényen. Gyermekeink saját prospektust készítenek az erdei iskolai hét során, amelyekben képek, rajzok, logók, versek, mesék, fogalmazások formájában vetik papírra a hét során szerzett élményeiket. Ezekben az alkotásokban megjelennek a fenntarthatósággal kapcsolatos legfontosabb momentumok, emellett a humor, a jókedv, és a játék öröme. Szépíró, mese- és versmondó-, matematika- és környezetismereti versenyeken, rajzpályázatokon, fenntarthatósági témahéten, erdei iskolai foglalkozásokon és számos olyan rendezvényen, pályázaton veszünk részt a tanév során, amelyek jól illeszkednek iskolánk arculatához, jellemzőihez, és a helyi sajátosságokhoz.

Étlapunkon a helyi lakosok, dolgozók által megtermelt alapanyagokból előállított termékek nagy arányban szerepelnek. Ezek természetes, egészséges, nagyon jó minőségű, magas tápértékű ételek és italok, amelyek hozzáadott adalékanyagok nélkül készülnek.

Kis iskola - nagy élmények

Legfőbb célunk, hogy gyermekeink játékosak, vidámak, kiegyensúlyozottak és egészségesek legyenek. Élmény alapú, életszerű oktatásra törekszünk, valamint a gyermekek minél mélyebben való megismerésére. Ez utóbbi segítséget nyújt abban, hogy érdeklődési körüknek megfelelő feladatokat építsünk be a tananyagba.

Néhány ilyen élmény alapú tanítási órát megemlítenék, a teljesség igénye nélkül:

Az ország egyetlen kísérleti konyhájában, amely iskolánk épületében lett kialakítva, matematikai tömegmérés, mértékváltás alkalmával a muffin hozzávalóit mértük ki, amit aztán összekevertünk, megsütöttünk, kidíszítettünk és elfogyasztottunk. Idősek napjára az időseknek mézeskalácsot sütöttünk ajándékba, karácsonyra mézeskalács-házikót, húsvétra pedig sárgatúrót készítettünk. Ezeket ruszin népismeret, valamint környezetismereti óra alkalmával valósítottuk meg. Az előbbi óra tananyaga komlóskai hagyomány szerint egy húsvéti étel elkészítése volt, utóbbi pedig az ételek szénhidrát-, zsír- és fehérjetartalmának átismétlése, anyagok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, halmazállapot-változások megfigyelése. Ugyanebben a helyiségben több főzőalkalmatosság is van, amelyekhez különböző mérőműszerek tartoznak. Itt meg tudjuk mérni az egyes tűzhelyek, főzőalkalmatosságok energiafogyasztását, és ki is számolhatjuk, melyik a fenntarthatóbb. Néhány - a fenntarthatósági központunkba áthelyezett - tanórán a kisdiákok tapasztalatok útján szerezhetnek ismereteket, a tudatos vásárlással, globális felmelegedéssel, az energiahatékonysággal és sok más fenntarthatósági témával kapcsolatban.

Célunk, hogy a gyerekek részt vegyenek azokban a hétköznapi tevékenységekben is, amelyek szerves részei a komlóskai emberek életének, mindennapjainak: virágültetés, veteményezés, zöldség- és gyümölcsszüret, szőlőpréselés, az udvar rendben tartása, kerítésfestés, növényeink gondozása stb.

A hatékony, önálló, minden kényszer nélküli tudásvágy eléréséhez az informatikai eszközök nagy segítségünkre vannak iskolánkban. Minden gyermeknek jut egy-egy számítógép, és mindkét tanteremben megtalálható egy-egy laptop interneteléréssel, ahol a tanítási órán felmerülő kérdéseknek kisdiákjaink önállóan is azonnal utána tudnak nézni.

Tanítóink játékos módszereken keresztül érik el tanulóink körében azt az önállóságot, amit a játék öröme idéz elő. A gyermek ugyanis köztudottan szeret játszani, és amit élvez, azt önállóan, minden kényszer nélkül teszi.

Idén is részt vettünk néhány tanulmányi versenyen: közel harminc rajzpályázaton, szépíró-, mesemondó-, matematika- és környezetvédelmi versenyeken, ahol tanulóink nagyon szép eredményeket: néhány helyezést és különdíjakat értek el.

Fenntarthatóság - Örökös Ökoiskola

Ebben az évben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.

Iskolánk nevelési-oktatási alapgondolata az ember és természet kapcsolatára épül. Környezetvédelmi hetek, faluszépítési napok valamint egyéb megmozdulások keretében falutakarítást szervezünk. A szelektív hulladékgyűjtés közben tudatosítjuk gyermekeinkben, hogy nem a hulladék szétválogatása az igazi környezettudatos életmód, hanem az, ha tudatosan vásárolunk, és ezáltal megpróbáljuk a lehető legkevesebb hulladékot felhalmozni, illetve a felhalmozott hulladékot a legésszerűbben újrahasznosítani. Komposztálunk, és van saját veteményeskertünk, gyógynövénykertünk is.

Részt veszünk minden olyan környezettudatossággal és egészséges életmóddal kapcsolatos pályázaton, versenyen, amelyek megfelelnek gyermekeink életkori sajátosságainak és érdeklődési körének: Fenntarthatósági Témahét, a Happy-Hét (a vízivás népszerűsítése), Kis-Fürkész természetismereti vetélkedő, öt napos erdei iskola.

Komlóskai Erdei iskola

Komlóskán, 2015 tavaszán ’Zempléni fenntarthatósági központ - Zöld Iskola, Komlóska’ néven, a Német Szövetségi Állam DBU támogatásával megnyílt az ország egyetlen fenntarthatósági központja, és a Komlóskai Erdei Óvoda és Iskola, ahol egy tartalmas hetet töltöttünk el. Kecskét fejtünk, kecskesajtot készítettünk, szörpüzemet látogattunk, erdőismereti foglalkozás keretében felmentünk a Pusztavárhoz, az állatsimogatóban főként környezetismereti tudnivalókkal gyarapodtunk, szamaragoltunk, napenergia segítségével gyógyteát főztünk és kipróbáltuk a sparheldtől az indukciós tűzhelyen át a szolárfőzőig az ország egyetlen kísérleti konyhájának a főzőalkalmatosságait.

Önkormányzatunk a település kisbuszait sofőrrel együtt a rendelkezésünkre bocsájtja, akár kirándulásról, akár úszásoktatásról, akár tanulmányi versenyekről van szó. Komlóskai tanulóinknak a tankönyveket és az étkezést ingyenesen biztosítja, nagy anyagi terheket véve le ezzel a szülők válláról.

Iskolánkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinknek megteremtsük a lelki, pszichés fejlődéséhez a biztonságot adó légkört; a diákok az egységesen elfogadott viselkedési normát köszönésben, megszólításban, kérésben elsajátítsák; tiszteljék egymást, másokat és saját magukat.

Vidám, élményekkel teli programokkal színesítjük gyermekeink mindennapjait. Nagy figyelmet fordítunk az esztétikai nevelésre, és az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtésére.

Önkormányzatunktól minden anyagi és erkölcsi támogatást megkapunk, és velük szorosan együttműködve a lehető legtöbbet tesszük meg azért, hogy ez az egyedülálló intézmény fennmaradhasson, és minél magasabb színvonalon működhessen.