Komlóskai Görögkatolikus Egyházközség

Dr. Keresztes Szilárd püspök úr szavai 2008-ból:

"Komlóskával szemben elfogult vagyok. Ott voltam kisgyermek és boldog fiatal. Akkor szerettem meg ezt a szép, hegyes vidéket. Ott tanultam meg, hogy az élet kemény munka, hogy egyenesen járni annyit jelent, hogy hegyre menni. A Komlóskaiak mutatták meg, hogy a hegyi ember hallgatagsága, az arcuknak a vadkörtefához hasonló görcsössége az élet jelképe: csak az él, aki fölfelé megy."

Egyházközségünk alapításának az időpontja a XIV-XV. századra nyúlik vissza. Az első anyakönyvi bejegyzés 1759-ből való. A jelenlegi templomunkat 1820-ban szentelték föl. A homlokzat felújítása majd húsz évvel ezelőtt, a belső freskók restaurálása 1998-ban fejeződött be.

Templomunk címünnepe (Titulusa) Krisztus Urunk Mennybemenetelének az ünnepe. Egyházközségünk búcsúját így minden évben a Mennybemenet ünnepe utáni vasárnapon (Pünkösd előtti vasárnapon) tartjuk.

Komlóskát a Zemplén gyöngyszemeként tartják számon. Templomunk ennek a településnek a drágaköve. A magával ragadó színvilágával, a csodálatos stukkóival bárki úgy érezheti magát, mintha itt közelebb lenne a Jóistenhez. Komlóskán az emberek hétköznapi élete szorosan összefonódik vallásos életükkel. Az év első napját a Templomban kezdjük a Jóisten áldását kérve az előttünk álló esztendőre.

Majd minden jelentősebb mozzanatára az évnek a templomba megyünk. Áldást kérve a munkára, a vetésre, majd a betakarításra, a termésre. De egy-egy születésnap vagy házassági évforduló alkalmával is a Szent Liturgián találkozunk. A bánatunkban is osztozó Emberszerető Istenhez fordulunak szomorú alkalmakkor, legyen az betegség vagy halál.

Együtt imádkozunk, és együtt dolgozunk. Együtt örülünk, és együtt szomorkodunk…
Ez teszi olyan különlegessé Komlóskát!