Komlóskai Görögkatolikus Egyházközség


Szertartási rend


Vasárnapokon és Ünnepnapokon:

10:00 Utrenye
10:30 Szent Liturgia
15:00 Vecsernye

Hétköznapokon:

18:00 Szent Liturgia
17:00 Szent Liturgia (Téli időszámítás szerint)

Elérhetőségeink:

Parókus: Molnár Dezső
Cím: Komlóska, Ady Endre u. 22.
Telefon: +36 47 338 228; +36 30 919 8789
Email: molndezso@gmail.com

Egyházközségünk számlaszáma:

Számlatulajdonos neve:
Komlóskai Görögkatolikus Parókia
CIB bank számlaszám:
11100702-19911355-36000001 (belföldi utalás esetén)
IBAN szám:
HU82 1110 0702 1991 1355 3600 0001 (külföldről utalás esetén)


Egyházközségünk története

Egyházközségünk alapításának az időpontja a XIV-XV. századra nyúlik vissza. Az első anyakönyvi bejegyzés 1759-ből való. A jelenlegi templomunkat 1820-ban szentelték föl. A homlokzat felújítása majd húsz évvel ezelőtt, a belső freskók restaurálása 1998-ban fejeződött be.

Templomunk címünnepe (Titulusa) Krisztus Urunk Mennybemenetelének az ünnepe. Egyházközségünk búcsúját így minden évben a Mennybemenet ünnepe utáni vasárnapon (Pünkösd előtti vasárnapon) tartjuk.

Komlóskát a Zemplén gyöngyszemeként tartják számon. Templomunk ennek a településnek a drágaköve. A magával ragadó színvilágával, a csodálatos stukkóival bárki úgy érezheti magát, mintha itt közelebb lenne a Jóistenhez. Komlóskán az emberek hétköznapi élete szorosan összefonódik vallásos életükkel. Az év első napját a Templomban kezdjük a Jóisten áldását kérve az előttünk álló esztendőre.

Majd minden jelentősebb mozzanatára az évnek a templomba megyünk. Áldást kérve a munkára, a vetésre, majd a betakarításra, a termésre. De egy-egy születésnap vagy házassági évforduló alkalmával is a Szent Liturgián találkozunk. A bánatunkban is osztozó Emberszerető Istenhez fordulunak szomorú alkalmakkor, legyen az betegség vagy halál.

Együtt imádkozunk, és együtt dolgozunk. Együtt örülünk, és együtt szomorkodunk...
Ez teszi olyan különlegessé Komlóskát!

 Dr. Keresztes Szilárd püspök úr szavai 2008-ból:

"Komlóskával szemben elfogult vagyok. Ott voltam kisgyermek és boldog fiatal. Akkor szerettem meg ezt a szép, hegyes vidéket. Ott tanultam meg, hogy az élet kemény munka, hogy egyenesen járni annyit jelent, hogy hegyre menni. A Komlóskaiak mutatták meg, hogy a hegyi ember hallgatagsága, az arcuknak a vadkörtefához hasonló görcsössége az élet jelképe: csak az él, aki fölfelé megy."


"A templom a falu szíve, a mennyei paradicsom képmása..."

A település görögkatolikus temploma 1820-ban épült a falu fölé emelkedő dombra. Első paróchusa Mihályi János volt, aki 1820 és 1823 között szolgálta itteni híveit. Komlóskán máig hagyományosan a templom köré temetkeznek. A templom előtt, a temetőben és az utak mentén több útszéli kereszt található a keleti egyházban hagyományos két dimenziós ábrázolásokhoz ragaszkodva, nem szobor korpusok, hanem festett pléh Krisztusok.

A görögkatolikus egyház, így Komlóska görögkatolikus közössége is mindig a legszebbet akarta és akarja adni az Úrnak. Ez jelenik meg a komlóskai templom történetében is. A falu szépülésével párhuzamosan szépül az Istenháza is. A templomon - kívül-belül - egyaránt nyomon követhető az a fejlődés, amely a településre jellemző az elmúlt 9 esztendőben. Komlóska lakosai nagyon ragaszkodnak a történelmükhöz, a régi tárgyakhoz. Az épület folyamatos megújítása ennek szellemében folyik és a következő években is folytatódik.

A komlóskai templom, csarnoktemplom dongaboltozattal lefedve. Belépve tekintetünk az oltárra szegeződik, mint általában a lineáris elrendezésű templomoknál. A görögkatolikus templomokban megszokott a templomhajót és a szentélyt elválasztó képállvány, az ikonosztáz hiányzik innen. A templom gazdag díszítettsége pótolja az ikonosztáz hiányát. A két pillérrel tagolt templombelsőt csodálatos, aranyozott gipsz stukkók uralják. Ez a stukkódíszítés szinte egyedülálló a magyarországi templomok, a görögkatolikus templomok között. A felújítás során megszépült belső térben ma hangsúlyozottan ez jelenik meg, magára vonva a tekinteteket.

A templom eredeti falfestése az építést követő évtizedekben készült (napjainkban restaurálták). A boltozat falfestményei közül a templomhajóban az első: Vízkereszt. A második: Feltámadás. A szentélyben látható: Mária megkoronázása. Utóbbit 1954-ben Petrasovszky Emmanuel készítette.

Egyházközségünk képekben